Stručni tim Dental Studija DRO vam nudi sve vrste oralno-hirurških usluga. Pravom terapijom i odgovarajućom hirurškom tehinkom sve intervencije su APSOLUTNO SIGURNE I BEZBOLNE.

-Ekstrakcije zuba

Ovu uslugu vršimo samo onda kada ne postoji nijedna mogućnost da se sačuva zub.

Ekstrakcije impaktiranih (neizniklih) zuba

Najčešće se radi o umnjacima (trećim molarima). Ova usluga se obavlja kada postoji prepreka u nicanju ili usled lošeg položaja zuba, što može ugroziti okolne zube.

-Resekcija korena (apikotomija)

Hirurško uklanjanje vrha korena zuba zajedno sa patološkim procesom oko njega.

-Hemisekcija korena

Tehnika uklanjanja jednog korena kod višekorenih zuba u slučaju da je ostatak korenskog sistema očuvan.

-Cistektomije

Predstavljaju uklanjanje ciste kao i njenog sadržaja.

-Augmentacija (dodavanje) kosti

Dodavanje kosti je tretman koji se često koristi u sklopu parodontalne hirurgije, kao i prilikom ugradnje implantata gde je neophodno ugraditi kost kako bi se stvorili uslovi za ugradnju.

-Hirurško-ortodonska terapija